Onze diensten 2017-07-06T14:36:08+00:00

Onze diensten

Subsidie Partner kan zorgdragen voor reparatie van achterstallige subsidies en regelingen. Wij noemen dit de Reparatieovereenkomst. Daarna kunt u ook bij ons terecht voor de uitbesteding van de dagelijkse operatie van de uitvoering van deze regelingen: de Uitvoeringsovereenkomst. Voor al uw nieuwe medewerkers controleren wij wie recht heeft op een regeling en zorgen wij dat maximale besparing wordt benut.

Als alle processen onder controle zijn, kunt u actief gaan sturen: wij helpen dan bij de optimalisatie van het gebruik van regelingen in uw organisatie en vestigingen. Denk hierbij aan rapportages, incentives en systeemoplossingen. Ook behoort een softwarelicentie van Doelgroep Manager ® tot de mogelijkheden.

Hieronder vindt u nadere informatie over de Reparatieovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomst.

Reparatieovereenkomst

In de reparatieovereenkomst ligt het accent op het alsnog gebruik maken van de diverse subsidieregelingen waar in het verleden recht op is geweest.

De volgende stappen zijn hierbij kenmerkend:

 • Analyse van bepaalde gegevens uit uw loonadministratie.
 • In kaart brengen welke regelingen niet optimaal benut zijn en welke met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast.
 • Maandelijkse rapportages over de gerealiseerde voortgang.
 • Zodra alle benodigde dossiers compleet zijn kunt u de correcties doorvoeren in uw salarissoftware. Wij kunnen u hierbij helpen.
 • Het resultaat is dat u optimaal gebruik hebt gemaakt van de verschillende regelingen waarbij wij u al het werk uit handen nemen.

Uitvoeringsovereenkomst

Wilt u in de toekomst niks meer repareren en u processen zodanig ingeregeld hebben dat u altijd direct optimaal gebruik maakt van de subsidieregelingen?
U kunt dan met ons een uitvoeringsovereenkomst aangaan.

Vanaf 2018 kan niet meer met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden en is het van belang om de subsidieprocessen goed ingeregeld te hebben.

 De volgende stappen zijn hierbij kenmerkend:
 • Wij beoordelen periodiek welke nieuwe medewerkers recht geven op een bepaalde subsidieregeling.
 • Wij nemen het gehele operationele proces van u over zodat u er zelf geen tijd mee kwijt bent.
 • Wij adviseren hoe u optimaal gebruik kunt blijven maken van de diverse (toekomstige) regelingen.
 • U wordt maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde besparing.
maak een afspraak

Wat wij doen

 • Analyse huidige gebruik van regelingen

 • Toetsing hiervan via door ons ontwikkelde benchmarks

 • Onderbenutte stimuleringsmaatregelen te gelde te maken

 • Administreren en rapporteren van de resultaten

 • Zorgdragen voor de administratieve bewaarverplichting

 • Berekenen financiële voordeel t.b.v. resultaattoerekening op kostenplaats

 • Aansluiten van de bedragen berekend door het salarissysteem

 • Verzorgen van een extracomptabele berekening (indien nodig)

 • Aanspreekpunt binnen uw organisatie voor vragen over stimuleringsregelingen

 • Beschrijven en implementeren van procedures omtrent stimuleringsregelingen

 • Implementeren signaleringsproces voor stimuleringsregelingen

 • Opvolgen van signalen omtrent stimuleringsregelingen via rapportage uit het signaleringsproces

 • Extra stimuleringsregelingen creëren door sturing

 • Overleg met (lokale) instanties om meer gebruik te maken van stimuleringsregelingen

 • Controle en bezwaar van Whk beschikkingen